BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2041
Istupanje iz društva i pristupanje društvu

1. Član društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću može istupiti iz društva.
2. Društvu može pristupiti novi član.
3. Istupanje člana iz društva i pristupanje društvu novog člana uređuje se ugovorom.
4. Član društva može svoja prava i obaveze prenositi na treća lica samo uz saglasnost svih ostalih članova društva.

SIC - Sociedade Independente de Comunicaç&a[…]

Pravilnik o CEMT dozvolama 2021

Službeni glasnik BiH, broj 46/21 Na osnovu člana 2[…]

Vlasnik sam stambenog objekta koji se nalazi blizu[…]

Upit

Ukoliko ti i majka zakljucete ugovor o dozivotnom […]