BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By pravnik
#1644
Isplata plaće


(1) Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, u periodima isplate koji ne mogu biti duži od 30 dana.
(2) Plaća i naknada plaće se isplaćuje u novcu.
(3) Prilikom isplate plaće poslodavac je dužan radniku uručiti pisani obračun plaće.
(4) Pojedinačne isplate plaće nisu javne.


www.advokat.attorney

Pozz, imao sam izuzetno neprijatno iskustvo sa adv[…]

Mislio sam da se potvrda i dopisivanje mora ovjer[…]

BOSNA I HERCEGOVINA […]

BOSNA I HERCEGOVINA […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja