BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#41
ISKLJUČENJE NUŽNIH NASLJEDNIKA IZ NASLJEDSTVA

­ Ostavilac može isključiti iz nužnog dijela nasljednika:
a) ako se povredom zakonske ili moralne obaveze teže ogriješio prema ostaviocu (npr. otac bez ikakvih sredstava za život živi u kući sa sinom, a sin ne pomaže ocu, komšiluk ga hrani).
b) ako je sa umišljajem učinio teže krivično djelo prema njemu, njegovom bračnom partneru ili djetetu.
­ Isključenje iz nužnog dijela u testamentu mora biti izraženo samo na nesumnjiv način, a korisno je da navede i razlog (osnov) za isključenje..
­ U slučaju spora - ostavinski postupak se prekida i učesnik čije je pravo manje vjerovatno se upućuje na parnicu.

POSLJEDICE ISKLJUČENJA IZ NUŽNOG DJELA

U slučaju kada je nasljednik isključen iz nužnog djela, smatra se da je isključenik umro prije ostavioca, pa umjesto njega se kao nasljednici pojavljuju njegova djeca, potomci.
Isključenjem nasljednik gubi nasljedna prava u obimu u kojem je isključen, a pravo ostalih lica koja mogu nasljediti ostavioca određuje se kao da je isključeni umro prije ostavioca.

IZDVAJANJE U KORIST POTOMAKA KOJI SU PRIVREĐIVALI SA OSTAVIOCEM

­ Potomci ostavioca koji su živjeli u zajedničkom domaćinstvu sa ostaviocem i svojim radom doprinosili u sticanju imovine u domaćinstvu - imaju pravo da u ostavinskom postupku traže da se iz ostavinske mase izdvoji dio koji odgovara veličini njihovog doprinosa.
­ Ovaj zajtjev ima stavrnopravni karakter i može se postavljati i po okončanju ostavinskog postupka.


URAČUNAVANJE POKLONA U NASLJEDNI DIO

U nasljedni dio nasljednika uračunavaju se pokloni ukoliko ostavilac izričito nije naglasio da se ne uračunava u nasljedni dio. Ovo se ne odnosi n anužne nasljednike.

NASLJEĐIVANJE NA OSNOVU TESTAMENTA
­ Testament može sačiniti svako lice sposobno za rasuđivanje koje je navršilo 16 godina.
­ Testament je ništav ako zavještalac nije imao 16 godina i ako nije bio sposoban za rasuđivanje. Ništav je i u slučaju ako je zavještalac natjeran prijetnjom ili prinudom da ga sačini ili usljed tog ašto je bio prevaren li se nalazio u zabludi.
­ Tužbom se može zahtjevati poništaj testamenta u roku od 1 godine od dana saznanja za postojanje uzroka ništavosti, a najdalje za 10 godina.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]