BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
User avatar
By LegaForum
#4416
Industrijski dizajn

Industrijski dizajn je isključivo pravo na spoljašnji izgled proizvoda, odnosno trodimenzionalni ili dvodimenzionalni spoljašnji izgled cijelog proizvoda, ili njegovog dijela, koji je određen njegovim vizuelnim karakteristikama, posebno linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom ili materijalima od kojih je proizvod sačinjen. Uslovi za zaštitu industrijskog dizajna su novost i individualni karakter. Industrijski dizajn može biti opredmećen na industrijskom ili zanatskom proizvodu. Pravo zaštite industrijskog dizajna, kao i patentno pravo, spada u prava industrijske svojine. Prema tome, i ovo pravo nastaje nakon sprovedenog upravnog postupka, odnosno donošenjem rješenja Instituta za intelektualnu svojinu BiH i upisom rješenja u registar. Ekonomski interes za zaštitu spoljašnjeg izgleda proizvoda leži u činjenici da potrošači često biraju proizvode upravo na osnovu estetskog doživljaja spoljašnjih elemanata istog. Prema tome, nesumnjivo je da određeni proizvod koji na rasuđivanje potrošača ostavlja pozitivan vizuelni utisak ima prednost u odnosu na neki drugi proizvod koji, iako ima iste karakteristike, ima i manje dopadljiv dizajn. Industrijski dizajn važi pet godina od dana podnošenja prijave Institutu za intelektualnu svojinu BiH, s tim da se može četiri puta produžiti, pa ukupno trajanje subjektivnog prava zaštite industrijskog dizajna u BiH iznosi 25 godina od dana podnošenja prijave.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]