BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#2425
Imaju li strankinje pravo na porodiljsku naknadu u Bosni i Hercegovini?


Pitanje:
Živim u Sarajevskom kantonu, gdje imam prijavljen boravak već sedam godina, državljanka sam Crne Gore udata za državljanina BiH. Prije šest godina rodila sam dijete i imala sam porodiljski dodatak 12 mjeseci kao i sve majke u KS. Sada sam rodila drugo dijete i u općini Ilidža su mi rekli da ne mogu dobiti porodiljsku nadoknadu, jer sam strani državljanin, a što je predviđeno izmjenama dosadašnjeg zakona. Rekli su mi da ja mogu predati papire, ali da ću to samo džabe raditi i davati pare za neka uvjerenja, kao npr. dokaz da nisam poreski obveznik i sl. Moj muž je državljani BiH po rođenju i trenutno ne radi. Pitam se kakva je to socijalna zaštita pa nas ovako tretiraju. Molim vas za savjet šta mi je raditi.


Odgovor:
Zakonom o socijalnoj zaštiti Kantona Sarajevo, koji obuhvata i sve naknadne izmjene do 2014. godine, propisano je da prava po ovom zakonu ne mogu ostvariti osobe koje nisu državljani Bosne i Hercegovine.

Budući da već sedam godina živite u FBiH, odnosno Kantonu Sarajevo, možete podnijeti zahtjev za prijem u državljanstvo BiH olakšanom naturalizacijom, u skladu sa propisanim uslovima:

da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u momentu podnošenja zahtjeva;
da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije sticanja BiH državljanstva, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz člana 14. Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati;
da ima odobren stalni boravak na teritoriji BiH.
da ne predstavlja prijetnje po bezbjednost BiH.

Na ovaj način biste dugoročno riješili pitanje uživanja prava iz socijalne zaštite, naravno pod pretpostavkom da imate namjeru nastaviti živjeti u BiH.

http://www.epravo.ba

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]