BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4358
Goryaynova Vs. Ukraine
(br. 41752/09)
8. oktobar 2020. Povreda člana 10. EK
Aplikantica je Aurika Goryaynova, ukrajinska državljanka. Slučaj se odnosi na aplikanticinu pritužbu da je razriješena s mjesta u lokalnom tužilaštvu zbog kritiziranja tužilačkih zvaničnika u otvorenom pismu objavljenom na internetu.

Aplikantica, viši tužilac regionalnog tužilaštva u Odesi, je 15. marta 2007. objavila na internetskoj stranici s vijestima pismo upućeno glavnom tužiocu, izražavajući u njemu zabrinutost zbog korupcije u redovima lokalnih tužilaca. Osvrnula se posebno na navodni pritisak na tužioce da nezakonito djeluju u zamjenu za dobit ili da se povuku ako se ne slože.

Otpuštena je s položaja 3. aprila 2007. godine. Tijela tužilaštva su utvrdila da su njene izjave "neutemeljene, lažne i uvredljive" te da je distribuirala povjerljive podatke o tužilaštvu, što je predstavljalo nedolično ponašanje koje ju je diskreditiralo kao tužioca.

Osporila je ovu odluku pred domaćim sudovima, tvrdeći da je više puta pokušala izraziti zabrinutost svojim pretpostavljenim, ali je ostala bez odgovora, te se stoga osjećala primoranom obratiti se medijima.

Sudovi su na kraju potvrdili njezino razrješenje sa funkcije u aprilu 2010. godine.

Pozivajući se na član 10. (sloboda izražavanja), aplikantica navodi da joj je razrješenjem sa tužilačke funkcije zbog objavljivanja otvorenog pisma povrijeđeno pravo na izražavanje stajališta o situaciji na njenom radnom mjestu, tvrdeći da nije imala alternativna sredstva da izvijesti o nepravdi kojoj je svjedočila.

Evropski sud je zaključio da u okolnostima slučaja nacionalna tijela nisu navela "relevantne i dovoljne" razloge da opravdaju aplikanticin otkaz. Bez odgovarajućih proceduralnih zaštitnih mjera osporeno miješanje u aplikanticino pravo na slobodu izražavanja nije bilo srazmjerno legitimnom cilju kojem se težilo. Prema tome, došlo je do kršenja člana 10. Konvencije.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]