BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#182
GARANCIJA PRODAVCA ZA ISPRAVNO FUNKCIONISANJE PRODATE STVARI

­ Paralelno sa odgovornošću za materijalne nedostatke postoji i odgovoronost za ispravno funkcionisanje prodate stvari.
­ Ovdje se radi o odgovornosti za ispravno funkcionisanje robe, a ne za neki njen materijalni nedostatak. Ova vrsta odgovornosti, dakle, nema veze sa materijalnim nedostacima.
­ Odgovornost postoji ako prodavac uz robu (obično se radi o tehničkoj robi) preda kupcu i garantni list za isporučenu robu.
­ Kupac kupi može tražiti od proizvođača i prodavca
a) da stvar opravi u razumnom roku ili
b) ako to ne učini da umjesto te stvari preda drugu stvar koja funkcioniše ispravno.
­ Ovdje garancija obuhvata ispravno funkcionisanje stvari pri njenoj rodovnoj upotrebi.
­ Ovim pravilima ne dira se u pravila o odgovornosti prodavca za nedostatke stvari.

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja