BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#182
GARANCIJA PRODAVCA ZA ISPRAVNO FUNKCIONISANJE PRODATE STVARI

­ Paralelno sa odgovornošću za materijalne nedostatke postoji i odgovoronost za ispravno funkcionisanje prodate stvari.
­ Ovdje se radi o odgovornosti za ispravno funkcionisanje robe, a ne za neki njen materijalni nedostatak. Ova vrsta odgovornosti, dakle, nema veze sa materijalnim nedostacima.
­ Odgovornost postoji ako prodavac uz robu (obično se radi o tehničkoj robi) preda kupcu i garantni list za isporučenu robu.
­ Kupac kupi može tražiti od proizvođača i prodavca
a) da stvar opravi u razumnom roku ili
b) ako to ne učini da umjesto te stvari preda drugu stvar koja funkcioniše ispravno.
­ Ovdje garancija obuhvata ispravno funkcionisanje stvari pri njenoj rodovnoj upotrebi.
­ Ovim pravilima ne dira se u pravila o odgovornosti prodavca za nedostatke stvari.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]