BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By DFDBIH
#4644
Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine fizičko lice može zaposliti drugo fizičko lice na ugovor o radu prema članu 5. ovog zakona, koji kaže:
Član 5.
Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili
pravno lice koje radniku daje posao na osnovu
ugovora o radu.
Također članom 24. tačka 1. određeno je u kojem obliku ugovor treba biti:
Član 24.
(1) Ugovor o radu zaključuje se u pisanoj formi
i sadrži, naročito, podatke o:
a. nazivu i sjedištu poslodavca;
b. imenu i prezimenu, prebivalištu odnosno
boravištu radnika;
c. trajanju ugovora o radu;
d. danu otpočinjanja rada;
e. mjestu rada;
f. radnom mjestu na koje se radnik zapošljava i
kratak opis poslova;
g. dužini i rasporedu radnog vremena;
h. plaći, dodacima na plaću, te periodima
isplate;
i. naknadi plaće;
j. trajanju godišnjeg odmora;
k. otkaznom roku i druge podatke u vezi sa
uvjetima rada utvrđenim kolektivnim ugovorom.
Međutim, meni nedostaju sliedeće informacije:
Kako sačiniti ugovor
Ko ga ovjerava
Koji su potrebni dokumenti
Kako uplaćujem poreze i doprinose
Kako uplaćujem neto, topli obrok, kartu itd.
U suštini, koji je prvi korak koji treba da napravim ja kao fizičko lice da bi zaposlila drugo fizičko lice i kako dalje?
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]