BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#137
FIRMA DRUŠTVA

­ Firma je ime pod kojim društvo posluje i koja je upisana u registar.
­ Društvo je dužno u svom poslovanju (korenspodenciji) koristi tu firmu.
­ Firma se obavezno ističe na poslovnim prostorijama društva. Firma društva mora sadržavati oznaku oblika društva ("d.n.o.", "k.d.", "d.o.o." i "d.d."), a uz to d.n.o. mora sadržavati prezime najmanje jednog člana, uz oznaku da ih ima više, dok firma k.d. mora sadržavati prezime najmanje jednog komplementara, a ne smije sadržavati imena komanditora.
­ Firma može sadržavati dodatne sastojke koji bliže označavaju društvo i sjedište društva.

­ Društvo može koristiti skraćenu firmu, koja mora sadržavati oznake po kojim se razlikuje od drugih firmi i oznaku oblika društva.

­ Firma društva mora se jasno razlikovati od firme drugih društava. Dva pravna lica ne mogu kod istog registra biti upisani sa istom firmom ako obavljaju istu ili sličnu djelatnost (načelo isključivosti firme). Registarski sud na ovo pazi po službenoj dužnosti i odbiti će upis u registar društava firme koja se jasno ne razlikuje od već registrovanih firmi u Federaciji.
­ Firma i skraćena firma upisuje se u registar društava. Po zakonu o upisu u registar, na prijavi se označava i čas kada je prijava primljena upravo zbog određivanja firme (ukoliko više osoba podnese zahtjev za istu firmu – važi pravo prvenstva).
­ Firma se ne može se prodavati niti može biti stvar prometa, može se prodavati samo sa društvom.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]