BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2370
Evropska komisija traži strože sankcije za neodgovorne sudije i tužioce

Evropska komisija ocijenila je da su reforme koje BiH sprovodi u oblasti pravosuđa spore i da je potrebno pojačati i sankcije prema neodgovornim sudijama i tužiocima i provjeravati njihovu imovinu.

Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH zvanično je zamjeniku predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi u srijedu predao specijalni predstavnik i šef Delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemark. Njegov dio posvećen je oblasti pravosuđa i osnovnih ljudskih prava, a u njemu je navedeno da postoje nedostaci u Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007).

Istaknuto je da se to posebno odnosi na procedure za imenovanje i ocjenjivanje sudija i tužilaca, disciplinske postupke, sukob interesa, imovinske kartone i prava na žalbu na konačne odluke VSTS-a. Dodaju da je VSTS u novembru 2017. godine usvojio detaljan akcioni plan sa jasnim rokovima za primjenu preporuka Evropske komisije koje se tiču navedenih pitanja, ali da to nije završeno.

- VSTS BiH bi u nastupajućoj godini naročito trebalo da se posveti sprovođenju akcionog plana, pogotovo dijelova koji se odnose na jačanje disciplinskih sankcija i integriteta pravosuđa, uključujući i unapređenje imovinskih kartona sudija i tužilaca. Većina mjera treba da bude stavljena na dnevni red i od strane zakonodavca - navela je Evropska komisija u izvještaju.

Iako u vezi sa disciplinskom odgovornošću postoji etički kodeks za sudije i tužioce, u izvještaju je navedeno da još nedostaje formalni mehanizam na osnovu kojeg bi u slučaju njegovog kršenja bile sprovedene disciplinske mjere.

- Još se treba snažno pozabaviti pitanjem korupcije u pravosuđu - naveli su u Evropskoj komisiji.

Uprkos jasnim preporukama Venecijanske komisije i Evropske komisije još od 2013. godine, navedeno je u najnovijem izvještaju, novi nacrt zakona o VSTS-u nije kreiran.

- Ovo pitanje mora hitno biti stavljeno na dnevni red. Treba finalizirati i nacrt zakona o sudovima BiH, a njegovo usvajanje je potrebno radi jačanja funkcionisanja pravosuđa, naročito u borbi protiv teškog kriminala - naglasili su u Evropskoj komisiji.

U izvještaju su se osvrnuli i na dešavanja u vezi sa zaključcima VSTS-a koji se tiču provjere ratne prošlosti sudija i tužilaca, ističući da nezavisnost i autonomija pravosuđa moraju biti ojačane.

- Ustavni i zakonski okvir ostaje slab u pogledu davanja garancija za nezavisnost, nepristrasnost i autonomiju sudija i tužilaca - istakla je Evropska komisija.

Naglašavaju da sistem za upravljanje predmetima omogućava nasumično dodjeljivanje slučajeva, ali da njegovu bezbjednost i transparentnost treba unaprijediti.

- Moguća je preraspodjela predmeta bez specifičnog opravdanja i ne postoji sistem za kontrolu preraspodjela - navela je Evropska komisija.

Advokat Željko Bubić rekao je da je poboljšanje stanja u pravosuđu kontinuiran proces u svim segmentima, od rješavanja predmeta do odgovornosti sudija i tužilaca.

- Svi treba da snose odgovornost za kvalitet svog rada, postoje disciplinski postupci i VSTS koji prati kvalitet rada sudija i tužilaca. Da li treba više disciplinskih postupaka, to je predmet posebne analize koja treba da obuhvati i kvalitet sudskih odluka - ukazao je Bubić.

Dodao je da ljudi možda jesu nezadovoljni dužinom vođenja postupaka i sudskim odlukama, ali da nosioci pravosudnih funkcija rade sa sredstvima koja imaju i da je neophodno povećanje budžeta za pravosuđe i broja sudija jer su sudovi zatrpani predmetima.

- Ne može se napraviti rez, izbrisati sve i krenuti ispočetka, već mora da se sprovodi kontinuirao poboljšanje kompletnog pravosudnog sistema. Sve treba dodatno da se usavršava - od propisa i ljudi do prakse - istakao je Bubić.

Evropska komisija je pohvalila usvajanje akcionog plana za realizaciju Strategije za reformu pravosuđa za period od 2014. do 2018. godine i uspostavljanje nadzora, ali je istaknuto da sada slijedi obaveza da navedeni plan bude sproveden.

U izvještaju je istaknuto da je trajanje sudskih postupaka minimalno smanjeno u 2017. godini i da u prosjeku iznosi 474 dana, dok je 2016. godine postupak u prosjeku trajao dva dana duže.

- Broj slučajeva koji čekaju na rješavanje iznosi 2,1 milion u 2017. godini - istakla je Evropska komisija.

www.epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]