BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu

Pozdrav, trenutno sam zaposlen u firmi sa SSS, u m[…]