BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2023
Drugi obavezni sadržaji plana reogranizacije

Plan reorganizacije obavezno sadrži pisani izvještaj revizora o računovodstvenim iskazima društava učesnika koji uključuje i:
1. naznaku metoda korištenih u utvrđivanju omjera zamjene;
2. mišljenje revizora da li je primijenjen odgovarajući metod, naznaku vrijednosti do kojih bi se došlo korištenjem drugih metoda i mišljenje o relativnom značaju svake od metoda u utvrđivanju omjera zamjene;
3. opis problema vrednovanja sa kojim se revizor suočio, ako jeste.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]