BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3074
DOZVOLjENOST REOBJAVLjIVANjA SLUŽBENIH TEKSTOVA IZ OBLASTI ZAKONODAVSTVA, UPRAVE I SUDSTVA
Zakon o autorskom i srodnim pravima

član 8 stav 1 tačka b)

Službeni tekstovi iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva poput zakona, uredbi, odluka, izvještaja, zapisnika, sudskih odluka i sl. nisu autorskopravno zaštićeni, te za njihovo reobjavljivanje nije potrebna dozvola autora.

"Članom 8. stav 1. tačka b) Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik BiH", br. 63/2010) propisano je da autorskopravno nisu zaštićeni službeni tekstovi iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva (zakoni, uredbe, odluke, izvještaji, zapisnici, sudske odluke i sl.).

Stavom 2. istog člana propisano je da su prevodi službenih tekstova iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva i prevodi političkih govora održanih tokom sudskih rasprava, autorskopravno zaštićeni, osim ako su objavljeni kao službeni tekstovi. Ovo iz razloga što se prevod smatra preradom autorskog djela koji predstavlja individualnu duhovnu tvorevinu i kao takav je zaštićen kao samostalno autorsko djelo (član 6 stav 1. navedenog zakona).

Iz navedenog slijedi da je, sa aspekta autorsko pravne zaštite, dozvoljeno reobjavljivati službene tekstove iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva, jer isti nisu autorskopravno zaštićeni, ali da nije dozvoljeno bez dozvole autora objavljivati prevode stranih službenih tekstove iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva, osim ako su isti objavljeni kao službeni tekstovi."(Mišljenje Instituta za intelektualnu svojinu, br. 03-47-5-877-2/19VT od 11.1.2019. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]