BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4391
Doroż protiv Poljske

29.10.2020. Povreda člana 8. EK
Aplikant je Artur Doroż, poljski državljanin.

Slučaj se odnosi na pretresanje aplikantove kuće, koje je naloženo u vezi policijske istrage ilegalne distribucije letaka.

U aprilu 2011. godine letci s informacijama o plaći gradonačelnika Dąbrowe Tarnowske i njegova fotografija distribuirani su anonimno na javnim mjestima u tri obližnja grada. Tokom istrage incidenta policija je obaviještena da bi aplikant mogao posjedovati više letaka. Lokalni tužilac odobrio je pretres kuće aplikanta kako bi se osigurali svi mogući dokazi. Policija je izvršila pretragu, ali nisu pronađeni ni letci, ni drugi dokazi.

Aplikant je podnio građansku tužbu protiv naredbe za pretres, navodeći da odluka nije bila dovoljno obrazložena i da nije bilo opravdanja za povredu njegovog prava na poštivanje privatnog života i doma. Sudovi su odbili njegovu tužbu u junu 2011. godine, presudivši da je pretraga bila zakonita i opravdana, jer je to bio jedini način da se potvrdi da li je aplikant imao letke koji su distribuirani.

Pozivajući se posebno na član 8. (pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske), g. Doroz se žali da pretres njegovog doma nije bio proporcionalan niti potreban s obzirom na to da domaći zakon nije zabranio posjedovanje letaka, te da su podaci koji su u njima bili sadržani već bili u javnoj domeni.

Uzimajući u obzir okolnosti ovog slučaja, a posebno činjenicu da je pretres stana u kojem je aplikant živio bio naložen u vezi s lakšim prekršajem koji je navodno počinila treća osoba, Sud je zaključio da je pretres izvršen bez relevantnog i dovoljnog osnova i ne može se smatrati srazmjernim legitimnim ciljevima kojima se teži. Stoga to nije bilo „potrebno u demokratskom društvu“.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]