BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3998
DONOŠENjE PRAVILNIKA O RADU OD STRANE POSLODAVCA SA MANjE OD TRIDESET ZAPOSLENIH
Zakon o radu

član 118 stav 1

Iako je Zakonom o radu propisana obaveza donošenja pravilnika o radu za poslodavca koji zapošljava više od trideset radnika, poslodavac koji zapošljava manje od trideset radnika može pravilnikom o radu detaljnije da uredi pitanja značajna za radnike i poslodavca.

"Kakve su mogućnosti donošenja posebnog pravilnika o plaćama ili posebne odluke o regulisanju plaća i naknada plaća u slučaju poslodavaca koji po Zakonu o radu nemaju obavezu donošenja pravilnika o radu?

Članom 118. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016) propisano je da poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika donosi i objavljuje pravilnik o radu, kojim se uređuju plaće, organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja značajna za radnika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Dakle, naprijed citiranom zakonskom odredbom, propisana je obaveza poslodavca koji zapošljava više od 30 radnika da donese pravilnik o radu. Međutim, to ne znači da pravilnik o radu ne može donijeti i poslodavac koji zapošljava manje od 30 radnika.

Shodno navedenom, poslodavac koji zapošljava manje od 30 radnika može donijeti pravilnik o radu ili drugu vrstu općeg akta kojim bi bila uređena pitanja značajna za radnika i poslodavca, a u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-2056/16 iz 2016. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]