BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3827
Direktiva o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (2006/114)


Sadržina
Uvećana verzija Ispiši Spremi kao PDF

text of the directive

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se želi zaštititi trgovce od zavaravajućeg oglašavanja drugih poduzeća (tj. B2B), što je ekvivalent nepoštenoj poslovnoj praksi. U tu svrhu utvrđuje uvjete pod kojima se odobrava komparativno oglašavanje.
KLJUČNE TOČKE
Zavaravajuće oglašavanje

Zabranjuju se oglašavanja koja zavaravaju ljude ili koja bi mogla zavaravati ljude koji te poruke primaju. Zavaravajuća narav tih oglasa može utjecati na ekonomsko ponašanje potrošača i trgovaca ili može biti štetna za konkurenciju.

Zavaravajuća narav oglašavanja ovisi o nizu kriterija:

svojstvima roba ili usluga (dostupnost, narav ili sastav, metoda proizvodnje ili dobavljanja, podrijetlo itd.), rezultatima koji se očekuju od njihove uporabe i rezultatima provedenih provjera kvalitete;
cijeni ili načinu izračuna te cijene;
uvjetima pod kojima se roba dobavlja ili usluge pružaju;
naravi, kvalitetama i pravima oglašivača (identitet i imovina, kvalifikacije, intelektualna vlasnička prava itd.).

Komparativno oglašavanje

Komparativno oglašavanje izrijekom ili prešutno upućuje na konkurenta ili konkurentnu robu ili usluge.

Ova vrsta oglašavanja dozvoljena je samo kada nije zavaravajuća. Može biti legitimno sredstvo informiranja potrošača o njihovim interesima. Stoga bi se usporedbe posebice trebale:

odnositi na robu ili usluge koje zadovoljavaju iste potrebe ili koje su namijenjene u iste svrhe;
odnositi na proizvode s istom oznakom podrijetla;
objektivno baviti materijalnim, relevantnim i reprezentativnim provjerljivim svojstvima tih roba i usluga, koja mogu obuhvaćati i cijenu;
izbjegavati stvaranje zbunjenosti među trgovcima te diskreditirati, imitirati ili iskorištavati robne žigove ili zaštićena imena konkurenta.

Traženje pomoći

Zemlje Europske unije (EU) moraju osigurati da osobe ili organizacije s legitimnim interesom mogu pokrenuti sudski postupak ili upravnu žalbu protiv nezakonita oglašavanja;

Stoga sudovi ili upravna tijela zemalja EU-a moraju moći:

naložiti povlačenje nezakonitog oglašavanja, čak i u nedostatku dokaza, stvarnoga gubitka, štete ni namjere ili nemara ili
zabraniti nezakonito oglašavanje koje još nije obavljeno.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 12. prosinca 2007. Ovom direktivom kodificira se i izvan snage stavlja Direktiva 84/450/EEZ koju su zemlje EU-a u svoje nacionalno pravo morale uključiti do 1. listopada 1986.
POZADINA

Za više informacija pogledajte:

„Zavaravajuće oglašavanje” na mrežnoj stranici Europske komisije

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (kodificirana verzija) (SL L 376, 27.12.2006., str. 21.–27.).

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]