BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3825
Direktiva o prodaji robe široke potrošnje i jamstvima (1999/44)

Trgovci koji prodaju robu široke potrošnje u Europskoj uniji (EU) dužni su ispraviti nedostatke koji su postojali u trenutku isporuke i koji postanu očiti unutar dvije godine. Pravila EU-a potrošačima jamče minimalnu razinu zaštite, naročito ako roba ne zadovoljava obećane standarde.
DOKUMENT

Direktiva 99/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu
SAŽETAK

Trgovci koji prodaju robu široke potrošnje u Europskoj uniji (EU) dužni su ispraviti nedostatke koji su postojali u trenutku isporuke i koji postanu očiti unutar dvije godine. Pravila EU-a potrošačima jamče minimalnu razinu zaštite, naročito ako roba ne zadovoljava obećane standarde.
ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Usklađuje one dijelove zakona o potrošačkim ugovorima o prodaji robe koje pokrivaju pravna jamstva* i, u manjoj mjeri, komercijalna jamstva* (garancije).
KLJUČNE TOČKE

Trgovci potrošačima moraju isporučiti robu u skladu s prodajnim ugovorom.
Za robu se smatra da je u skladu s ugovorom, ako:
je u skladu s opisom prodaje;
je prikladna u svrhu za koju je namijenjena;
i pokazuje kakvoću i funkcionalnost koje potrošač može razumno očekivati.
Trgovci su odgovorni za pogrešnu instalaciju ako je ona sastavni dio ugovora. To se primjenjuje neovisno o tome jesu li radovi odgovornost trgovca ili nastali zbog netočnih uputa potrošačima.
Potrošači imaju pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravne robe besplatno u razumnom roku i uz minimalne neugodnosti. Umjesto toga, mogu zatražiti odgovarajuće umanjene cijene ako popravak ili zamjena nisu provedeni na vrijeme ili bez velikih neugodnosti po potrošača.
Trgovci, koji su potrošačima odgovorni za robu koju prodaju, mogu poduzeti mjere protiv proizvođača ako se utvrdi da su oni odgovorni za nedostatak.
Trgovci su odgovorni za bilo koje nedostatke robe koji postanu očiti unutar dvije godine od njezine prodaje. Međutim, zemlje EU-a mogu inzistirati da potrošači o tim nedostacima trgovca moraju obavijestiti unutar dva mjeseca od njihova otkrivanja.
Komercijalna jamstva moraju navoditi zakonska prava kupca sukladno jamstvu i moraju biti napisana običnim, razumljivim jezikom. Potrošači mogu inzistirati da jamstvo bude dostupno u pisanom obliku.
Zemlje EU-a mogu odlučiti izuzeti rabljenu robu iz zakonodavstva.
Direktiva se ne primjenjuje na vodu, plin, električnu struju ili robu koja se prodaje putem prisilnog izvršenja sudskog naloga ili prema zakonskom ovlaštenju.

KLJUČNI POJMOVI

* Pravno jamstvo: pravna zaštita koju uživa potrošač ako se utvrdi da je roba neispravna. Ono ne ovisi o uvjetima u ugovoru.

* Komercijalno jamstvo: spremnost jamca (često proizvođač) da preuzme osobnu odgovornost za određene nedostatke u određenom vremenskom razdoblju.

Za više informacija, posjetite rubriku Prodaja i jamstva na mrežnoj stranici Europske komisije.
REFERENCE

Dokument


Dan stupanja na snagu


Rok za transponiranje u državama članicama


Službeni list

Direktiva 99/44/EZ


7.7.1999.


1.1.2002.


SL L 171, 7.7.1999., str. 12. - 16.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama


Dan stupanja na snagu


Rok za transponiranje u državama članicama


Službeni list

Direktiva 2011/83/EU


12.12.2011.


13.12.2013.


SL L 304, 22.11.2011., str. 64. - 88.
VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1. - 11.)

Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64. - 88.)

Direktiva Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL L 210, 7.8.1985., str. 29. - 33.).
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]