BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4599
Dimitriou protiv Grčke (br. 62639/12), 11.3.2021. godine Povreda člana 10. EK
Aplikant je Antonis Dimitriou, grčki državljanin rođen 1953. godine. Glavni je dioničar kompanije Ikaros A.E., koja je vlasnik lokalne televizijske stanice na Kritu, Kriti TV. Također je vlasnik i glavni dioničar kompanije Kyklos A.E., koja je vlasnik kretskih lokalnih novina Nea Kriti.

Slučaj se odnosi na sudsku odluku kojom je gospodinu Dimitriou naloženo da bivšem gradonačelniku Herakliona plati određeni iznos zbog nanošenja štete njegovom ugledu objavom novinskog članka iz februara 2002. godine. U tom je članku g. Dimitriou reagovao na navode

koje je bivši gradonačelnik iznio tokom gostovanja u televizijskoj emisiji na kanalu Alpha, a u vezi finansiranja kompanija g. Dimitrioua.

U maju 2002. godine gradonačelnik je podnio tužbu za naknadu štete, tvrdeći da su izjave objavljene u spornom novinskom članku narušile njegovu čast i reputaciju. U maju 2005. godine, gospodinu Dimitriou je naloženo da zajedno sa urednikom i direktorom novina plati gradonačelniku 15 000 eura i da snosi sve troškove postupka.

Pozivajući se na član 10. (sloboda izražavanja), gospodin Dimitriou se žalio na kršenje njegovog prava na slobodu izražavanja.

Evropski sud je zaključio da nacionalne vlasti nisu pružile relevantne i dovoljne razloge da opravdaju građanski nalog za plaćanje štete, da sankcija nije bila proporcionalna legitimnom cilju koji se želi postići i da ova osuda nije zadovoljila „Presing socijalne potrebe“ i stoga nije bila neophodna u demokratskom društvu.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]