BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4420
Danilov protiv Rusije
(br. 88/05), 1.12.2020. Povreda člana 6. st. 1. i 3.d)
Nepoštivanje člana 38. (obaveza pružanja svih neophodnih sredstava za ispitivanje slučaja) zbog odbijanja vlade da dostavi dokaze koje je zatražio Sud.

Aplikant je Valentin Vladimirovich Danilov, ruski državljanin.

Slučaj se odnosi na aplikantovu krivičnu osudu za veleizdaju zbog otkrivanja državnih tajni povezanih sa naukom o svemiru.

Aplikant je poznati fizičar i u to vrijeme bio je voditelj Centra za termofiziku na Državnom tehničkom univerzitetu u Krasnojarsku. FSB je 2000. godine pokrenuo istragu u vezi s njim, konačno podnoseći optužbe za veleizdaju. Optužen je za odavanje državnih tajni tokom saradnje s kineskim akademicima.

Tokom četiri niza postupaka aplikant je dosljedno poricao da su dati podaci državna tajna. U četvrtom nizu postupaka, Okružni sud u Krasnojarsku proglasio ga je krivim 24. novembra 2004.

Aplikant se žalio na presudu od 24. novembra 2004., osporavajući posebno kvalitetu i zaključke vještačenja, njegovu nemogućnost da ospori te vještake na sudu, nepristranost porotnika i sudije u ranijoj fazi suđenja. Aplikant je također osporio objektivnost predsjednika vijeća. Vrhovni sud je odbio žalbu, potvrdio je osuđujuću presudu, ali je kaznu smanjio na 13 godina zatvora.

Pozivajući se, između ostalog, na član 6. (pravo na pravično suđenje), član 7. (nema kazne bez zakona) i član 10. (sloboda izražavanja), aplikant prigovara da su sudija i porota u njegovom krivičnom predmetu bili pristrasni, da nije imao pravično suđenje te da njegovi postupci nisu predstavljali izdaju jer su podaci bili dostupni iz otvorenih izvora.

Evropski sud je posebno utvrdio da je sastav porote bio upitan najmanje u pogledu objektivne nepristranosti, jer su neki od porotnika prošli državne sigurnosne provjere. Stoga je prvostepeni sud trebao detaljno ispitati to pitanje, a ne odbaciti ga iz formalnih razloga. Propuštanjem da se to učini došlo je do kršenja Konvencije. Sud je nadalje utvrdio da je aplikantu uskraćeno pravo na unakrsno ispitivanje vještaka tužilaštva čime je povrijeđeno njegovo pravo na pravično suđenje.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]