BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3924
Broj: 08-02-2-1020-2/2020
Sarajevo, 22.3.2020. godine

Na osnovu člana 17. stav (1) tačka 30) Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“br.25/04,93/05,48/07i 15/08) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je održalo telefonsku sjednicu 22.03.2020.godine i donijelo:ODLUKA o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i HercegoviniU cilju preventivnog djelovanja i sprječavanja pojave širenja COVID-19 (korona) virusa u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, nalažu se sljedeće mjere:

1. Odlažu se glavni pretresi u krivičnoj materiji osim u predmetima:
- u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora
- u kojima postoji opasnost od zastarjelosti
- u ostalim hitnim slučajevima propisanim krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini
2. Odlažu se ročišta u prekršajnoj materiji osim u predmetima koji su pokrenuti na osnovu prijave zbog postupanja suprotno izdatim rješenjima i naredbama nadležnih organa za vrijeme proglašenja nesreće uzrokovane pojavom Korona virusa (COVID-19). Dežurni sudija iz prekršajne oblasti može ocijeniti da i drugi predmet zbog razloga hitnosti može uzeti u rad.
3. Odlažu se ročišta u građanskoj materiji osim u predmetima u kojima se treba odlučiti o mjeri osiguranja.
4. U sudovima je potrebno organizovati dežurstva sudija iz krivične, građanske i prekršajne materije za postupanje po predmetima iz čl. 1. 2. i 3. ove odluke.
5. U tužilaštvima je potrebno uspostaviti dežurstva potrebnog broja tužilaca za postupanje po predmetima iz člana 1. ove odluke.
6. U sudove i tužilaštva na posao dolaze samo sudije i tužioci koji su dežurni taj dan u skladu sa listama dežurstava.
7. Dežurne sudije iz građanske oblasti mogu pojedinačno odlučiti o neodložnoj potrebi rada po pojedinačnim predmetima na osnovu procjene slučaja i njegove hitnosti. Za sudije koji sude u drugom i trećem stepenu potrebno je organizovati i omogućiti rad kod kuće a u slučaju potrebe mogu se organizovati ad hoc sjednice vijeća po procjeni predsjednika suda.
8. U sudovima i tužilaštvima potrebo je organizovati dežurne službe za obavljanje administrativnih poslova.
9. Nepoštivanje ove odluke povlači odgovornost.
10. Predsjednici sudova i glavni tužioci su u obavezi procijeniti opasnost po zdravlje ljudi i donijeti ad hoc odluke koje su u pogledu organizacije rada u sudovima i tužilaštvima restriktivnije od mjera iz ove odluke ukoliko je potrebno. Mjere iz ove odluke smatraju se minimalnim restriktivnim mjerama.
11. Ova oduka je na snazi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane COVID-19 (korona) virusom u Bosni i Hercegovini
predsjednik


Milan Tegeltija


Dostaviti:
- Svim rukovodiocima pravosudnih institucija
- a/a
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]