BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5307
Čolić protiv Hrvatske (br. 49083/18), 18.11.2021. godine

Povreda člana 6.1. EK (pristup sudu) Povreda člana 1. Protokola broj 1 uz EK Aplikant je Ljupko Čolić, državljanin Hrvatske.
Slučaj se tiče parničnog postupka za naknadu štete kojeg je pokrenuo aplikant nakon napada. Uspio je u postupku, ali mu je određeno da plati troškove tuženog u iznosu koji je bio gotovo duplo veći od iznosa kojeg je dobio na ime naknade štete.

G. Čolić navodi da su pretjerani troškovi koji su dosuđeni tuženoj strani prekršili njegova prava po članu 6. stav 1 (pravo na pristup sudu) i članu 1. Protokola br 1 uz Konvenciju (zaštita imovine).

Evropski sud je zaključio da je u okolnostima ovog predmeta osporeno ograničenje narušilo samu bit aplikantovog prava na pristup sudu. Prema tome, došlo je do povrede člana 6. stav
1. Konvencije.

U pogledu prava na imovinu Evropski sud je, između ostalog, istakao da je značajno smanjenje iznosa koje je aplikantu dosuđen na ime naknade štete, a koje je proizašlo iz obaveze plaćanja troškova postupka predstavljalo miješanje u njegovo pravo na mirno uživanje svoje imovine. Premda je to miješanje bilo zakonito i imalo je legitiman cilj, s obzirom na sudsku praksu o toj temi i razloge za utvrđivanje povrede člana 6. stav 1., bilo je nesrazmjerno.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]