BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3702
Bradshaw and Others v. Malta, br. 37121/15

23.10.2018. godine Odjel III


Iznajmljivanje prostorija

Podnosioci aplikacije su vlasnici imovine koja je iznajmljena klubu. Od 1967. godine zakonodavstvo o kontroli zakupnine sprječava ih da povećaju zakupninu (sada je daleko ispod tržišne vrijednosti), te od njih zahtjeva da na godišnjoj osnovi obnove zakup.
- Član 34: status žrtve s obzirom da su njihovi prethodnici, decenijama prije, svjesno dali imovinu u zakup sa spornim ograničenjima (paragraf 34 presude).
- Član 1. Protokola br. 1: Vlada je pravdala mjere ograničenja s obzirom na kulturnu i društvenu ulogu kluba u Malteškom društvu. Sud je prihvatio da mjere teže legitimnom cilju u javnom interesu (paragraf 55 presude). U pogledu proporcionalnosti, Sud pravi razliku između prostorija koje iznajmljuje klub i društvenih stanova. Pogledati posebno paragrafe 58 i 63 presude.
Pogledati također navode o povredi člana 14., posebno paragrafe 81 i 84 presude.
Utvrđena povreda čl. 1. Protokola br. 1. Nema povrede člana 14. u vezi sa čl. 1. Protokola br. 1.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]