BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3702
Bradshaw and Others v. Malta, br. 37121/15

23.10.2018. godine Odjel III


Iznajmljivanje prostorija

Podnosioci aplikacije su vlasnici imovine koja je iznajmljena klubu. Od 1967. godine zakonodavstvo o kontroli zakupnine sprječava ih da povećaju zakupninu (sada je daleko ispod tržišne vrijednosti), te od njih zahtjeva da na godišnjoj osnovi obnove zakup.
- Član 34: status žrtve s obzirom da su njihovi prethodnici, decenijama prije, svjesno dali imovinu u zakup sa spornim ograničenjima (paragraf 34 presude).
- Član 1. Protokola br. 1: Vlada je pravdala mjere ograničenja s obzirom na kulturnu i društvenu ulogu kluba u Malteškom društvu. Sud je prihvatio da mjere teže legitimnom cilju u javnom interesu (paragraf 55 presude). U pogledu proporcionalnosti, Sud pravi razliku između prostorija koje iznajmljuje klub i društvenih stanova. Pogledati posebno paragrafe 58 i 63 presude.
Pogledati također navode o povredi člana 14., posebno paragrafe 81 i 84 presude.
Utvrđena povreda čl. 1. Protokola br. 1. Nema povrede člana 14. u vezi sa čl. 1. Protokola br. 1.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja