BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3702
Bradshaw and Others v. Malta, br. 37121/15

23.10.2018. godine Odjel III


Iznajmljivanje prostorija

Podnosioci aplikacije su vlasnici imovine koja je iznajmljena klubu. Od 1967. godine zakonodavstvo o kontroli zakupnine sprječava ih da povećaju zakupninu (sada je daleko ispod tržišne vrijednosti), te od njih zahtjeva da na godišnjoj osnovi obnove zakup.
- Član 34: status žrtve s obzirom da su njihovi prethodnici, decenijama prije, svjesno dali imovinu u zakup sa spornim ograničenjima (paragraf 34 presude).
- Član 1. Protokola br. 1: Vlada je pravdala mjere ograničenja s obzirom na kulturnu i društvenu ulogu kluba u Malteškom društvu. Sud je prihvatio da mjere teže legitimnom cilju u javnom interesu (paragraf 55 presude). U pogledu proporcionalnosti, Sud pravi razliku između prostorija koje iznajmljuje klub i društvenih stanova. Pogledati posebno paragrafe 58 i 63 presude.
Pogledati također navode o povredi člana 14., posebno paragrafe 81 i 84 presude.
Utvrđena povreda čl. 1. Protokola br. 1. Nema povrede člana 14. u vezi sa čl. 1. Protokola br. 1.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]