BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#194
BITNI SASTOJCI UGOVORA O GRAĐENJU

­ Kod ugovora o građenju predmet obaveze izvodžača je izgradnja određene građevine ili izvođenje kakvih radova na određenom zemljištu ili na već postojećem objektu.
­ Osnovno kod ugovora o građenju je da je izvodžač dužan da ugovorene radove izvede u ugovorenom roku, što znači da je rok bitan elemenat ugovora (pored cijene i predmeta) i on se može ugovoriti za radove u cjleini ili po pojedinim fazama.
­ Kod ovog ugovora cijena mora da bude precizno određena (ne odrediva). Određuje se kao jedinična cijena ili za cijeli objekt kao ukupno ugovorena cijena.
­ Jedinične cijene obuhvataju i viškove radova, ali samo ako se oni u pojavljuju u uobičajenom obimu. Ako to nije slučaj, izvodžač radova ima pravo tražiti za viškove radova novu cijenu. Kada je u pitanju ukupno ugovorena cijena ona se ne mijenja u slučaju viškova radova, ali isto tako ona se ne mijenja ni za slučaj manjkova radova.
­ Ukupno ugovorena cijena ne obuhvata vrijednost nepredviđenih i naknadnih radova. Ti radovi po zakonu uvijek se naknadno plaćaju.
­ I jedinična cijena i ukupna cijena mogu biti promjenjive i nepromjenjive. Promjenjive se najčešće ugovoraju u obliku klizne skale. I kod nepromjenjive cijene zakon predviđa mogućnost njene izmjene pod određenim uslovima (npr. usljed promjene u cijeni rada, materijala, ako gradnja duže traje pod uslovom ako su se ovi elemnti promijenili za više od 10% u odnosu na ugovorenu cijenu; u slučaju docnje sa izvođenjem radova izvodžač nema pravo na izmjenu cijene).

Obaveza izvodžača radova da preda objekt finansijeru.
­ Rokovi garancije za gradnju objekta teku od trenutka primopredaje radova.
­ Od tada prelazi i rizik sa izvodžača na naručioca (finansijera, investitora).
­ Primopredaja radova se ne smatra tehnički pregled od strane nadležnih organa koji izdaju upotrebnu dozvolu. Ovo iz razloga što se tehničkim pregledom utvrđuje tehnička ispravnost objekta u opštem interesu, a ne i da li je izvodžač ispunio sve svoje ugovorene obaveze. Dakle, treba razlikovati kolaudaciju (tehnički pregled) od superkolaudacije (prijem objekta od strane investitora).
­ Investitor može zadržati određenu svotu novca da bi sam kasnije, bez pomoći izvodžača radova mogao otkloniti nedostatke na objektu.


Odgovornost izvodžača radova za nedostatke građevine
Izvodžač radova odgovara za nedostatke:
1) ako su nedostaci građevine rezultat greške u projektu pa i onda kada je projekat primio od naručioca ili trećeg lica iz razloga što je izvodžač radova kao profesionalac dužan skrenuti pažnju naručiocu na nedostatke u projektu
2) ako odstupi od projekta, osim u slučaju ako ima pismenu saglasnost naručioca ili ako su u pitanju hitni i nepredviđeni radovi
3) ako su nastali nedostaci zbog kvaliteta marerijala bez obzira čiji je matreijal upotrebljen
4) ako su nedostaci građevine nastupili što radovi nisu izvedeni u skladu sa ugovorom, odgovarajućim propisima ili pravilima struke
5) izvodžač odgovara i za rad podizvodžača

Izvodžač neće odgovarati za nedostatke ako uspije dokazati da nije kriv za utvrđene nedostatke i u slučaju greške u projektu koja se i protiv njegove potrebne pažnje nije mogla otkloniti.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]