BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#2243
Apostille pečat
U Bosni i Hercegovini

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

Jednostavnim rječnikom Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Ovjerom dokumenta sa „Apostille“ ovjeravaju se i privatne isprave (punomoć, diplome, svjedodžbe, rodni list, vjenčani list, potvrde o slobodnom bračnom stanju, izvadak iz matične knjige umrlih …). Time se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, ali ne i sadržaj isprave. Apostille pečat se dakle aplicira na navedene isprave samo u slučaju da su iste potrebne za upotrebu u nekoj drugoj državi koja nije Bosna i Hercegovina.

Stranim javnim ispravama, u smislu Haške konvencije od 5. oktobra 1961. godine, smatraju se:
a) isprave koje je izdao sud ili službena osoba vezana uz državne sudove ili javnog tužioca, voditelj sudske pisarnice ili sudski izvršitelj ("huissier de justice");
b) upravne isprave;
c) javnobilježničke isprave;
d) službena uvjerenja stavljena na privatne isprave, kao što su navodi o registraciji, ovjera točnosti datuma, ovjera potpisa.
Međutim, ova konvencija se ne primjenjuje:
a) na isprave koje su izdali diplomatski ili konzularni predstavnici;
b) na isprave upravnih tijela koje se neposredno odnose na trgovinsko ili carinsko poslovanje.

U Bosni i Hercegovini „Apostille“ izdaju Općinski sudovi, a ako između Bosne i Hercegovine i druge države ne postoji ugovor u smislu Haške Konvencije, tada je ispravu potrebno legalizirati/nadovjeriti u postupku pune legalizacije pri Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine.

Za poslove legalizacije isprava u međunarodnom prometu (isprave izdane u inozemstvu koje će se upotrijebiti u Bosni i Hercegovini, odnosno isprave izdane u Bosni i Hercegovini koje će se upotrijebiti u inozemstvu) ovlašteni su i Ministarstvo vanjskih poslova, ali i hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi u inozemstvu.

Općinski sud u pravilu izdaje Apostille isti ili sljedeći radni dan od dana predaje isprave na ovjeru.

Građani su često u nedoumici trebaju li prvo napraviti ovjereni prijevod pa takav uvezeni dokument predati na nadovjeru (izradu Apostille) ili obrnuto: prvo izraditi Apostille pa sve to skupa prevesti na ciljni jezik i trebaju li pritom ovjeriti dokument kod notara. Svaka institucija ima svoje specifične zahtjeve pa stoga savjetujemo stranke da se prethodno raspitaju kod institucije u koju predaju ovjereni prijevod na koji način je potrebno ovjeriti prijevod i je li s prijevodom potrebno uvezati original ili kopiju dokumenta, kao i da li uopšte priznaju prevod napravljen u Bosni i Hercegovini.

Kako ovjeriti ispravu u Bosni i Hercegovini pred sudom ?
1. Prije dolaska u sud obvezno ponesite: osobnu iskaznicu ili putnu ispravu i original isprave koju želite ovjeriti.
2. Nakon što ste pribavili isprave koje želite ovjeriti: donesite ih u sud i javite se u pisarnu suda kod višeg referenta za ovjeru, koji će Vam pregledati isprave koje želite ovjeriti i dati Vam detaljne naputke u svezi ovjere.
3. Za svaku ovjeru plaća se sudska pristojba koja se određuje po vrsti ovjere (potpis, rukopis, prijepis, izjava, prijevod)


SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE ISPRAVE U BIH NIJE POTREBAN APOSTILLE
(neposredno se priznaju u Bosni I Hercegovini)
(prema podacima o zaključenim bilateralnim ugovorima, sa sajta Ministarstva pravde BiH)


Oslobađanje od legalizacije prema:
- BILATERALNIM UGOVORIMA KOJE JE ZAKLJUČILA BIH (sa zemljama
navedenim pod tač. 1-4.)
- BILATERALNIM UGOVORIMA KOJE JE ZAKLJUČILA SFRJ, a koje je NOTIFIKACIJOM O SUKCESIJI PREUZELA BIH (od tačke 5. nadalje)


1. HRVATSKA
2. SRBIJA
3. CRNA GORA
4. TURSKA

Napomena:
BiH je sa Makedonijom i Slovenijom zaključila ugovore o pravnoj pomoći koji uključuju i međusobno priznavanje javnih isprava bez legalizacije i bez apostila, ali ti ugovori još uvijek nisu ratifikovani niti objavljeni u Sl. glasniku BiH, pa se još ne mogu primjenjivati – potreban je apostil za dokumente iz Makedonije i Slovenije U praksi organa BiH I ovih zemalja ipak se ne traži apostille.

Više detalja na: https://advokat-prnjavorac.com/Priznava ... stille.pdf
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]