BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#3901
ANEKS UGOVORA O RADU: SMANJENJE RADNOG VREMENA / SMANJENJE PLAĆE

Napomena: Ukoliko se radnicima skraćuje radno vrijeme na način da im se za sate koje ne rade isplaćuje naknada plaće, poslodavac to može regulisati i odlukom, bez zaključivanja aneksa pojedinačnih ugovora o radu.


_____________________ (naziv i adresa poslodavca), kojeg zastupa ___________ (u daljem tekstu: Poslodavac), i

__________________ (ime i prezime i adresa radnika) (u daljem tekstu: Radnik)

dana _______ 2020. godine, zaključili su

ANEKS UGOVORA O RADU

Član 1.

Član __ Ugovora o radu broj: _______ zaključnog dana _______ godine između Poslodavca i Radnika (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se i glasi:

“ (1) Sedmično radno vrijeme radnika iznosi ___ sati.
(2) Raspored radnog vremena utvrđuje se od ___ do ___ sati.
(3) Radna sedmica radnika traje od ____ do ____ (navesti dane u sedmici).”

Član 2.

Član ___ Ugovora mijenja se i glasi:

„Za obavljene poslove iz člana ____ ovog ugovora u redovnom radnom vremenu, poslodavac će radniku isplaćivati osnovnu plaću u bruto/neto iznosu od _____ KM.”

Član 3.

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u dva primjerka, od kojih je jedan za Radnika i jedan za Poslodavca, a stupa na snagu ___________ godine.

Radnik: Za Poslodavca:
_________________ _________________


Napomena: Poznato nam je da ima i mišljenja prema kojima je aneksiranje ugovora o radu „sporno“ samo zato što ta mogućnost nije izričito predviđena Zakonom o radu, ali smo sigurni da upravo aneksi ugovora o radu mogu biti najprimjerenija, najbrža pa i najefikasnija mjera u ovim vanrednim okolnostima.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]