BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#375
Advokatura / Odvjetnistvo u BiH

To je nezavisna profesionalna djelatnost u skladu sa Zakonom o advokaturi FBiH.
Organizacija: postoji 5 regionalnih advokatskih komora i jedna federalna advokatska komora. Organizacija advokature ne prati kantonalno uređenje FBiH nego je napravljen po principu regionalizacije:
1. Regionalna advokatska komora (dalje: RAK) Sarajeva - za Sarajevo i Goražde
2. RAK Mostar - za HNK, Kanton 10 i Zapadnohercegovački kanton
3. RAK Tuzla - za Tuzlanski i Posavski kanton
4. RAK Bihać - za Unsko-sanski kanton
5. RAK Zenica - za Zeničo-dobojski i Srednjebosanski kanton

Polaže se advokatski ispit koji ubuhvata slijedeće oblasti: zakon o advokaturi, advokatska tarifa, pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i kodeks advokatske etike.

Advokatska djelatnost obuhvata:
1) davanje pravnih savjeta,
2) pisanje različitih podnesaka (zahtjevi, tužbe, molbe, žalbe i dr.; podnesak je pismeno van ročišta),
3) sastavljanje raznih isprava (ugovori, testamenti i dr.),
4) zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama te pravnim osobama,
5) odbrana u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba,
6) pružanje drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitila njihova prava i interesi.
Advokat će uvijek odbiti zastupanje:
1) ako je pružao pravnu pomoć suprotnoj stranci u istom predmetu ili po bilo kom drugom pitanju vezanim za taj predmet,
2) ako je suprotnoj stranci u istom predmetu pravnu pomoć pružao advokat koji radi u istoj advokatskoj kancelariji/društvu,
3) ako je on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva radio kao advokatski pripravnik sa advokatom koji pruža pravnu pomoć suprotnoj stranci,
4) ako je u istom predmetu on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva postupao kao sudija, tužilac, ovlaštena službena osoba MUP-a, ili kao služben aosoba u organu uprave,
5) ako se on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva bavio na drugi profesionalni način predmetnim slučajem,
6) ako ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva ima lični interes koji je ili može biti u sukobu sa interesima zastupane stranke

Pravo na upis u imenik advokata ima osoba:
1) državljanin BiH,
2) završen pravni fakultet (do 22.05.1992. godine bilo kojeg fakulteta u SFRJ, a nakon toga nostrifikacija diplome),
3) da ima položen pravosudni ispit (do 22.05.1992. godine u bilo kojoj bivšoj federalnoj republici SFRJ, a nakon toga priznavanje vrši Federalno ministarstvo pravde rukovodeći se načelom reciprociteta),
4) da je nakon diplomiranja stekao najmanje 3 godine radnog iskustva na pravnim poslovima u advokaturi, sudu, tužilaštvu i drugim pravnim poslovima
5) da nije osuđivan na kaznu zatvora za određena krivična djela protiv čovječnosti, službene dužnosti, krivično djelo izvršeno iz koritoljublja i drugih niskih pobuda osim ako je proteklo 5 godina od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne,
6) da nije u radnom odnosu, a osobi koja je u radnom osobi danom upisa u imenik advokata prestaje radni odnos, osim u slučaju zaposlenja u advokatskom društvu,
7) da pokaže zadovoljavajuće znanje pred ispitnom komisijom iz poznavanja zakona o advokaturi, statuta, kodeksa advokatske etike i poznavanje drugih akata federalne advokatske komore i
8) da je dostojan obavljanja advokatske djelatnosti.

Odobrenje na advokatsku tarifu daje Federalno ministarstvo pravde.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]