BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#312
PROTIVIZVRŠENJE

­ Nakon što je izvršenje već sprovedeno izvršenik može u istom izvršnom postupku zatražiti od suda da naloži tražiocu izvršenja da mu vrati ono što je izvršenjem dobio:
1. Ako je izvršna isprava pravomoćno ukinuta, preinačena ili na drugi način ostala bez pravnog dejstva (poenta je da je izvršenje provedeno).
2. Ako je tokom izvršnog postupka izvršenik namirio tražiocu izvršenja potraživanje mimo suda, tako da je tražilac izvršenja dva puta namiren.
­ Prijedlog za vraćanje dostavlja se tražiocu izvršenja da bi se o tom prijedlogu izjasnio.
­ Ako tražilac izvršenja prihvati prijedlog sud će mu naložiti da u određenom roku (8 dana) vrati izvršeniku to što je primio (novac).
­ Ukoliko ovaj tako ne postupi sud će o prijedlogu izvršenika rješenjem odrediti protuizvršenje koje se provodi po odredbama Zakona o izvršnom postupku

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Bankarska garancija

BANKARSKA GARANCIJA Pojam Član 1083 (1) Bank[…]

Ugovor o kreditu

UGOVOR O KREDITU Pojam Član 1065 Ugovorom o kr[…]

Ugovor o sefu

UGOVOR O SEFU Pojam Član 1061 (1) Ugovorom o s[…]

DEPONOVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI Pojam Član 104[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja