BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#308
PREKID IZVRŠNOG POSTUPKA

U slučajevima prekida postupka predviđenim odredbama ZPP sud može, ako to okolnosti dopuštanju na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti odlučiti da nastavi postupak imenovanjem privremenog zastupnika stranci u odnosu na koju je nastao razlog zbog kojeg dolazi do prekida postupka.
U slučaju smrti tražitelja izvršenja koji nema punomoćnika ili zakonskog zastupnika svaki od nasljednika ili zainteresiranih osoba može predložiti da do okončanja ostavinskog postupka na trošak predlagača sud postavi nasljednicima privremenog zastupnika i postupak nastaviti.
Sud će imenovati privremenog zastupnika u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva.
Ako nema prijedloga za nastavak postupka u roku od 30 dana od smrti tražitelja izvršenja sud će izvršni postupak obustaviti.

U slučaju smrti izvršenika koji nema punomoćnika ili zakonskog zastupnika, sud će nasljednicima, ako to predloži tražitelj izvršenja, u roku od 15 dana postaviti privremenog zastupnika na trošak tražitelja izvršenja i nastaviti postupak.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Može li se naplata poreza po ovom Pravilniku primi[…]

Skrbništvo

U svakom slučaju potrebno je da se obratite centru[…]

PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPO[…]

Posebne Istražne Radnje

Koje sve osobe, osim policije, mogu vršiti posebne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja