BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1382
Održana radionica „Rješavanje predmeta ratnih zločina“

Jednodnevna radionica „Rješavanje predmeta ratnih zločina“ održana je danas na Vlašiću. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ kojeg finansira Evropska unija iz programa IPA 2013.

Svrha radionice bila je prezentovanje trendova procesuiranja predmeta ratnih zločina prenos predmeta ratnih zločina. Učesnici radionice, sudije i tužioci koji rade na rješavanju predmeta ratnih zločina, su razgovarali o predmetima koji su proslijeđeni i ponovo preuzetih od tužilaštava 2010. godine, praksi Suda BiH kada je prenos predmeta ratnih zločina u pitanju i
prosljeđivanju predmeta u skladu sa novom praksom tužilaštava u BiH.

Uvodnim obraćanjima radionicu je otvorio g. Zijad Kadrić, sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH i član Predsjedništva VSTV-a BiH.

G. Kadrić je istakao da VSTV BiH uz snažnu podršku Evropske unije preduzima različite aktivnosti na implementaciji mjera predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina i preporuka Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i BiH, s ciljem stvaranja uslova za efikasno i kvalitetno rješavanje ovih predmeta. Naveo je da je i ova radionica dio saradnje Evropske unije i VSTV-a BiH kako bi se u kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava različitih sudova unaprijedio rad na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.

Izlagači na ovoj radionici su bili predstavnici OSCE-a u BiH gđa Antonietta Trapani, pravni savjetnik na projektu „Praćenje rada na predmetima ratnih zločina“ i g. Nenad Đurić, pravni savjetnik, gđa Minka Kreho, sudija Suda BiH, gđa Gordana Tadić, v. d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH, g. Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH i g. Branko Mitrović, tužilac Republičkog tužilaštva RS.
Na radionici su usvojeni sljedeći zaključci u vezi procesuiranja predmeta ratnih zločina:

Potrebno je da svi sudovi i tužilaštva u narednom periodu ulože dodatne napore u procesuiranju predmeta ratnih zločina;
Potrebno je da sve nadležne institucije za procesuiranje premeta ratnih zločina uzmu aktivno učešće u procesu unapređenja i prijedloga izmjena Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, te iste dostave Nadzornom tijelu za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina;
Po uzoru na praksu Tužilaštva BiH, bilo bi poželjno da sva entitetska tužilaštva izvrše reviziju premeta ratnih zločina radi utvrđivanja postojanja predmeta koji eventualno nisu dostavljeni na ocjenu u skladu sa Kriterijima iz Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina;
Istovremeno je potrebno izvršiti kategorizaciju KTARZ i KTNRZ predmeta Tužilaštva BiH u skladu sa Kriterijima složenosti, a s ciljem utvrđivanja mogućnosti delegiranja istih na entitetska tužilaštva;
Potrebna je kontinuirana komunikacija između tužilaštava i Državne agencije za istrage i zaštitu, te nadležnih policijskih tijela, a u svrhu unapređenja saradnje;
Sugeriše se Nadzornom tijelu za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina da ispita raspoloživost ljudskih i materijalnih resursa u sudovima i tužilaštvima i nadležnim policijskim tijelima u svrhu efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina.

https://www.advokat.attorney/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]