BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2075
Zahtjev za odobravanje javne ponude dionica

1. Osnivači podnose Komisiji zahtjev za odobravanje javne ponude dionica uz koji su dužni dostaviti:
1. ugovor o osnivanju;
2. prijedlog statuta dioničkog društva;
3. prijedlog prospekta u skladu sa zakonom kojim se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira;
4. ugovor zaključen između osnivača i Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar);
5. ugovor zaključen između osnivača i banke o otvaranju privremenog računa za deponovanje uplata dionica.
2. O zahtjevu iz stava (1) ovog člana Komisija donosi rješenje u roku 30 dana od dana prijema zahtjeva.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]