BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2434
U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U BIH

Institucije BiH mjesecima polemišu o tome ko treba da pripremi novi tekst Zakona o zaštiti ličnih podataka koji je uslov da bismo išli u korak s evropskim direktivama, a trenutna situacija ne uliva nadu da će posao biti završen u dogledno vrijeme.

Primjena novih pravila EU počela ja 25. maja 2018. godine, a Ministarstvo civilnih poslova i Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH još od prošlog ljeta ne uspijevaju da pronađu zajednički jezik i postave temelj za bolju zaštitu ličnih podataka građana. Savjet ministara BiH je krajem avgusta prošle godine, nakon što je upoznat s informacijom o hitnosti i neophodnosti usklađivanja zakona s evropskim standardima o zaštiti ličnih podataka, zadužio Ministarstvo civilnih poslova da sa nadležnom agencijom pripremi nacrt novog zakona.

U Ministarstvu civilnih poslova navode da nemaju organizacionu jedinicu koja se bavi zaštitom ličnih podataka i da je Agencija za zaštitu ličnih podataka osnovana kao samostalna upravna organizacija radi obezbjeđenja zaštite ličnih podataka, zbog čega je predloženo da bude formirana radna grupa sa članovima iz više institucija koja bi radila na nacrtu novog zakona. U Ministarstvu civilnih poslova kažu da predložena radna grupa još nije dobila zeleno svjetlo Savjeta ministara iako je od dodijeljenog zadatka prošlo više od dva mjeseca.

Za to vrijeme, Agencija za zaštitu ličnih podataka privodi kraju prijedlog teksta zakona na kojem su radili i prije nego što su ministri predložili da posao bude povjeren radnoj grupi. Kažu da su pri kraju i da će prijedlog uskoro uputiti u dalju proceduru.

- Čekamo da eksperti sa kojima radimo daju finalne ocjene. Konačan prijedlog zakona ćemo nakon toga dostaviti Ministarstvu civilnih poslova jer su nadležni - rekao je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević.

On dodaje da je formiranje radne grupe prilično bespredmetno.

- Ministarstvo civilnih poslova je navelo da nema nikoga ko se bavi zaštitom ličnih podataka, što dovoljno govori o ozbiljnosti. Po prirodi stvari trebalo je da predvide barem jedno radno mjesto, ako ne zasebnu organizacionu jedinicu ili sektor, ali to je naša stvarnost - rekao je Kovačević i podsjetio da je EU posvećena zaštiti ljudskih prava i ličnih podataka, uz izuzetno visoke kazne, i da će to morati slijediti i BiH.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH imala je prošle godine puke ruke posla zbog prigovora građana da su im zloupotrijebljeni lični podaci. Utvrđeno je da su u velikom broju situacija neopravdano traženi i uzimani lični podaci građana.

http://www.epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]