BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tužilaštva Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#22
OSNIVANJE TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE

Zakonom o tužilaštvima Republike Srpske, od 22. avgusta 2002. godine, u potpunosti je izmijenjena organizacija tužilaštava u Republici Srpskoj.

Umjesto Republičkog javnog tužilaštva, pet okružnih javnih i 29 osnovnih javnih tužilaštava, utvrđeno je osnivanje novog Republičkog tužilaštva i pet okružnih tužilaštava.

U skladu sa ovim zakonom, 01 aprila 2003. godine, formirano je novo Republičko tužilaštvo Republike Srpske, sa sjedištem u Banjoj Luci, a koje postupa na području cijele Republike Srpske.

Republičko tužilaštvo Republike Srpske je su samostalno državno tijelo osnovano za područje Republike Srpske.

Republičko tužilaštvo, u ostvarivanju svojih funkcija, pred Vrhovnim sudom Republike Srpske zastupa žalbe okružnih tužilaštava izjavljenih na prvostepene presude okružnih sudova, te zastupa optužnice u predmetima u kojima je Vrhovni sud ukinuo prvostepene presude i odredio ponovno suđenje.

Pored ove funkcije Republičko tužilaštvo svoje funkcije može ostvarivati i pred osnovnim i okružnim sudovima, kao i pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

Republičko tužilaštvo vrši svoju funkciju u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske, a na osnovu zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.ORGANI TUŽILAŠTVA RS


Organizaciona strukturu Tužilaštva Republike Srpske čine :

Republičko tužilaštvo – 4 tužioca (Glavni republički tužilac, zamjenik glavnog republičkog tužioca i dva republička tužioca);
Okružno tužilaštvo u Banjaluci – 35 tužilaca (Glavni tužilac, dva zamjenika i 32 tužilaca);
Specijalno tužilaštvo – Posebno odjeljenje Okružnog tužilaštva u Banjaluci, u kojem je sistematizovano 8 tužilačkih pozicija (glavni specijalni tužilac, zamjenik glavnog specijalnog tužioca i 6 specijalnih tužilaca);
Okružno tužilaštvo u Bijeljini – 12 tužilaca (Glavni tužilac, dva zamjenik i 9 tužilaca);
Okružno tužilaštvo u Doboju – 15 tužilaca (Glavni tužilac, dva zamjenik i 12 tužilaca;
Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu – 10 tužilaca (Glavni tužilac, dva zamjenika i 7 tužilaca),
Okružno tužilaštvo u Trebinju – 5 tužilaca (Glavni tužilac, zamjenik i 3 tužioca).

Dakle, u tužilaštvima Republike Srpske sistematizovano je ukupno 89 tužilačkih pozicija, od kojih 4 u Republičkom tužilaštvu, 77 u okružnim tužilaštvima i 8 u Specijalnom tužilaštvu.


NADLEŽNOSTI TUŽILAŠTVA RS

Republičko tužilaštvo Republike Srpske je su samostalno državno tijelo osnovano za područje Republike Srpske.

Republičko tužilaštvo, u ostvarivanju svojih funkcija, pred Vrhovnim sudom Republike Srpske zastupa žalbe okružnih tužilaštava izjavljenih na prvostepene presude okružnih sudova, te zastupa optužnice u predmetima u kojima je Vrhovni sud ukinuo prvostepene presude i odredio ponovno suđenje.

Pored ove funkcije Republičko tužilaštvo svoje funkcije može ostvarivati i pred osnovnim i okružnim sudovima, kao i pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

Republičko tužilaštvo vrši svoju funkciju u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske, a na osnovu zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

https://epravo.ba

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]