BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
#3081
PRIJEDLOG ZA DAVANJE DOZVOLE ZA SKLAPANJE BRAKAOPĆINSKI SUD U _______________

PREDLAGAČ: _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____Radi: davanja dozvole za sklapanje brakaPRIJEDLOG ZA DAVANJE DOZVOLE ZA SKLAPANJE BRAKAPredlagač maloljetna _______________ iz _______________ rođena je __________ godine, od oca _______________ i majke _______________ iz _______________, još nije punoljetna, ali je navršila 16 godina.DOKAZ: Izvod iz matične knjige rođenih za matično područje Općine _______________ za __________ godinu.Predlagač želi da sklopi brak sa punoljetnim _______________, koji je rođen __________ godine u _______________, a koji je voli, poštiva i takođe želi da sa njom zaključi brak. Ona smatra da je dostigla tjelesnu i duševnu zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku. Njen izabranik je zaposlen u _______________ i materijalno i stambeno je obezbijeđen, a njihovi roditelji se ne protive sklapanju braka.

Prema nalazu ljekara ginekologa Doma zdravlja u _______________ od __________ godine maloljetna _______________ je gravidna i nalazi se u _____mjesecu trudnoće.DOKAZ:


1. Saslušanje predlagača i njenih roditelja;


2. Saslušanje budućeg supružnika _______________ iz _______________;


3. Mišljenje Centra za socijalni rad u _______________;


4. Nalaz ljekara ginekologa Doma zdravlja u _______________;


5. Mišljenje psihologa Doma zdravlja u _______________;
6. Izvod iz matične knjige rođenih za matično područje Općine _______________ za __________ godinu za ženikaPrema članu 15. Porodičnog zakona, brak ne može sklopiti osoba koje nije navršila 18 godina života (stav 1.) a sud može, u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka osobi koja je navršila 16 godina života ako utvrdi da postoje opravdani razlozi da je ta osoba tjelesno i duševno sposobna za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka i da je brak u njenom interesu (stav 2.).

Shodno navedenom, predlagač predlaže da sud usvoji njen prijedlog i donese sljedeće

RJEŠENJE

DOZVOLJAVA SE SKLAPANJE BRAKA PRIJE PUNOLJETSTVA sa navršenih 16 godina maloljetnoj kao predlagaču _______________, rođenoj __________ godine u _______________, JMBG _______________, od oca _______________ iz _______________, i majke _______________ iz _______________, rođene __________ godine u _______________, JMBG _______________, sa punoljetnim _______________, rođenim __________ godine u _______________, JMBG _______________.U _______________ dana __________ godine
PREDLAGAČ
Mal. _______________

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]