BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
#318
Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja - na novčanim potraživanjima

Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja - na novčanim potraživanjima

Izuzimanje od izvršenja
1. Izuzeta su od izvršenja primanja po osnovu zakonskog izdržavanja. (OVO JE NAJVAŽNIJE)
2. Primanja po osnovu poreza.
Ograničenje izvršenja
1. Izvršenje na platu.
2. Naknada umjesto plate.
3. Naknada za skraćeno radno vrijeme.
4. Naknada radi umanjenja plate i penzije.
5. Primanja po osnovu socijalne pomoći.
6. Primanja po osnovu dodatka za djecu.
Ako potraživanja ne prelazi iznos od 1.000 KM - izvršenje može do iznosa od 1/2, a ako prelazi 1.000 KM onda 2/3.
Provodi se sljedećim sredsvima (fazama, radnjama):
1. pljenidbom i
2. prenosom (novčanih sredstava).
Pljenidba se provodi dostavom izvršenikovom dužniku rješenja o izvršenju kojim se izvršenikovom dužniku zabranjuje da izvršeniku ispuni novčano potraživanje, a izvršeniku se zabranjuje da to potraživanje naplati ili da inače raspolaže tim iznosom.
Pljenidba plate
Rješenjem o izvršenju na plati određuje se pljenidba određenog dijela plate i nalaže se poslodavcu koji izvršeniku isplaćuje platu da novčani iznos za koji je određeno izvršenje isplati, odnosno isplaćuje tražiocu izvršenja. Rješenje o izvršenju odnosi se i na povećanje plate do kojeg dođe nakon donošenja rješenja o izvršenju.
Kad izvršeniku prestane rad, rješenje o izvršenju djeluje i prema drugom poslodavcu kod kojeg dužnik stupa na rad. Prijašnji poslodavac izvršenika dužan je odmah bez odgode preporučenom pošiljkom dostaviti rješenje o izvršenju novom poslodavcu i o tome obavijsetiti sud, a ako mu nije poznat novi poslodavac izvršenika, sud će o tome obavijestiti tražioca izvršenja, određujući mu rok za pribavljane podataka o novom poslodavcu. Ako tražilac izvršenja ne obavijesti sud o novom poslodavcu, postupak će se obustaviti. Ako raniji poslodavac ne postupi u skladu s navedenim, onda podliježe kažnjavanju, dužan je platiti novčanu kaznu.
Izvršenje se može tražiti i na novčanim sredstvima kod banke – ako izvršenik i tražilac imaju otvorene račune kod banke vrši se prenos sredstava sa jednog na drugi račun.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]