BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2226
Odluka o povećanju osnovnog kapitala dd

Odluka o povećanju osnovnog kapitala u skladu sa članom 157. ovog zakona obavezno sadrži:
1. iznos povećanja osnovnog kapitala;
2. klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
3. podatke iz člana 140. ovog zakona;
4. način prodaje dionica koje nisu upisane na osnovu prava preče kupnje;
5. mjesto i rok upisa dionica za dioničare bez prava preče kupnje, cijenu dionica prilikom emisije ili način njenog određivanja;
6. naziv banke kod koje upisnik plaća dionice nakon emisije;
7. opis prava sadržanih u dionicama nove klase;
8. mogućnost upisa dionica iznad iznosa utvrđenog odlukom o integrisanom povećanju;
9. dio cijene dionice prilikom emisije koji plaća društvo i izvor sredstava.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU[…]

Zahtjev za upis u Registar emitenata 1. Dioničk[…]

Smanjenje osnovnog kapitala i revizorski izvješt[…]

Dioničko društvo i povjerioci 1. Dioničko druš[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja