BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1842
Dužnosti neutralaca i zaraćenih strana, posebno na području neutralne države:

U ratovanju na kopnu zaraćene strane imaju prije svega dužnost poštivanja nepovredivosti teritorija neutralne države.
Neutralna država može, ali nije dužna, na svoje područje primiti trupe zaraćene strane, koje nastoje izbjeći zarobljavanje od strane neprijatelja. Neutralna država također može, ali i ne mora dopustiti prolazak preko svog područja ranjenika i bolesnika, zaraćenih strana ni pod uvjetom da u tim transportima nema boraca ni ratnog materijala.
Osnovna dužnost neutralne države je da na svom području ne dopusti ustrojavanje boračkih odreda zaraćenih strana, niti otvaranje ureda za njihovo regrutiranje.
Neutralni državljani koji borave na području zaraćenih strana ne uživaju zaštitu iz Četvrte konvencije iz 1949. sve dok se između odnosnih država održavaju diplomatski odnosi.
S druge strane, neutralni državljani s boravištem na okupiranom području izjednačeni su u pravima i dužnostima sa svim ostalim osobama koje se tamo nalaze i njih štiti Četvrta ženevska konvencija.
________________________________________
U odnosu na pomorsko ratovanje, dužnosti neutralaca i zaraćenih strana mnogo su raznovrsnije i kompleksnije u odnosu na one u kopnenom ratovanju. Njih reguliše Trinaesta haška konvencija o pravima i dužnostima neutralnih sila u slučaju pomorskog rata iz 1907.
Prije svega, zaraćene strane su dužne poštivati suverenost neutralne države i uzdržavati se na njenom području i u njenim vodama od svakog čina koji bi predstavljao povredu njene suverenosti. Svaki čin neprijateljstava počinjen od strane ratnih brodova zaraćenih strana u neutralnim vodama predstavlja povredu neutralnosti i strogo je zabranjen.

U pomorskom ratu su naročito važna slijedeća pitanja u vezi s ratnim brodovima zaraćenih strana:
- neškodljiv prolazak kroz teritorijalno more,
- tranzitni prolazak tjesnacima koji služe međunarodnoj plovidbi
- prolazak kroz arhipelaške plovne puteve

Ukoliko se radi o teritorijalnom moru ili arhipelaškim vodama neutralne države, taj je prolaz SLOBODAN uz sva ograničenja koja pravo mora propisuje i za doba mira. Posebno je predviđeno da neutralnost neke države nije dovoedena u pitanje usljed neškodljivog prolaska bez zadržavanja ratnih brodova kroz njeno teritorijalno more.

Neutralna država je dužna prema objema zaraćenim stranama jednako primjenjivati uvjete, ograničenja i zabrane što ih je donijela u ovoj oblasti.
Na ratne brodove zaraćenih strana u neutralnoj luci se primjenjuje načelo «pravilo od 24h», kako bi se spriječilo da neutralne luke i neutralne vode posluže ratnim brodovima neke od zaraćenih strana kao zaklon od neprijateljstava. Naime, ratni brod zaraćene strane koji se zatekao u luci neutralne države ili u njenim vodama u trenu izbijanja rata, dužan je isploviti u roku od 24h, ili u roku propisanom pravon neutralne države.

Nenaoružani trgovački brodovi zaraćenih strana imaju slobodan pristup lukama neutralnih država otvorenim za međunarodni promet pod istim uvjetima kao i u doba mira. Isto vrijedi i za vojne i civilne bolničke brodove zaraćenih strana, te oni koji imaju naučne, vjerske ili humanitarke zadatke.

www.medijator-prnjavorac.com

BOSNA I HERCEGOVINA […]

Postovani, imam jedno pravno pitanje za vas,novi […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja