Page 1 of 1

Zakonitost dokaza

Posted: Sun Sep 13, 2015 2:39 pm
by pravnik
ZAKONITOST DOKAZA

Zabranjeno je od osumnjičenog, optuženog ili bilo koje druge osobe koja učestvuje u postupku iznuđivati priznanje ili kakvu drugu izjavu.
Sud ne može zasnovati svoju odluku na dokazima pribavljenim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih ustavom i međunarodnim ugovorima koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, niti na dokazima koji su pribavljeni bitnim povredama ovog zakona.
Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima koji su dobijeni na osnovu dokaza pribavljenim povredama ljudskih prava.

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu