Page 1 of 1

Zakon o zastiti korisnika finansijskih usluga

Posted: Sun Oct 04, 2015 9:58 am
by pravnik
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga - („Službene novine FBiH“ broj 31/14 od 23.4.2014.g.)