Page 1 of 1

Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja FBiH

Posted: Fri Oct 16, 2015 2:46 pm
by pravnik
Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja FBiH

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA NEIZMIRENA DUGOVANJA


Članak 1.

Ovim Zakonom propisuje se način obračuna zateznih kamata po neizmirenim dugovanjima nastalim na temelju ugovora iz dužničko-povjeriteljskih odnosa u razdoblju od 01.12.1989. godine do stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98 i 51/01).Članak 2.Dug iz članka 1. ovoga Zakona revalorizirat će se po stopama revalorizacije koje su utvrdile Narodna banka SR Bosne i Hercegovine, Narodna banka Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Centralna banka Bosne i Hercegovine.Na iznos duga iz članka 1. ovoga Zakona, nastalog na temelju dužničko-povjeriteljskih odnosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, plaća se zatezna kamata po stopi od 12% godišnje.Zatezna kamata iz stavka 2. ovoga članka neće se obračunavati za razdoblje ratnog stanja od 18.09.1991. godine do 23.11.1995. godine.Članak 3.Obračun zateznih kamata iz članka 1. ovoga Zakona obavlja se primjenom metoda prostoga kamatnog računa za godišnja razdoblja, a konformnog kamatnog računa za ispodgodišnja razdoblja.

Osnovica za obračun kamate je iznos osnovnog duga za prvu godinu dugovanja, a za naredne godine osnovica je iznos osnovnog duga uvećan za obračunatu neplaćenu kamatu iz prethodne godine.Obračun zatezne kamate po pravomoćnim sudskim rješenjima obavljaju komercijelne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije.

Članak 4.Postupci za utvrđivanje visine zatezne kamate iz članka 1. ovoga Zakona koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ili su okončani a nisu obavljeni, okončat će se prema odredbama ovoga Zakona i kamatnoj stopi od 12% godišnje.

Članak 5.Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiHSlavko Matić, v.r.


Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlameneta Federacije BiHMuhamed Ibrahimović, v.r.

ZAKON

O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA NEIZMIRENA DUGOVANJA

Članak 1.Ovim Zakonom propisuje se način obračuna zateznih kamata po neizmirenim dugovanjima nastalim na temelju ugovora iz dužničko-povjeriteljskih odnosa u razdoblju od 01.12.1989. godine do stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98 i 51/01).Članak 2.Dug iz članka 1. ovoga Zakona revalorizirat će se po stopama revalorizacije koje su utvrdile Narodna banka SR Bosne i Hercegovine, Narodna banka Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Centralna banka Bosne i Hercegovine.Na iznos duga iz članka 1. ovoga Zakona, nastalog na temelju dužničko-povjeriteljskih odnosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, plaća se zatezna kamata po stopi od 12% godišnje.Zatezna kamata iz stavka 2. ovoga članka neće se obračunavati za razdoblje ratnog stanja od 18.09.1991. godine do 23.11.1995. godine.Članak 3.Obračun zateznih kamata iz članka 1. ovoga Zakona obavlja se primjenom metoda prostoga kamatnog računa za godišnja razdoblja, a konformnog kamatnog računa za ispodgodišnja razdoblja.

Osnovica za obračun kamate je iznos osnovnog duga za prvu godinu dugovanja, a za naredne godine osnovica je iznos osnovnog duga uvećan za obračunatu neplaćenu kamatu iz prethodne godine.Obračun zatezne kamate po pravomoćnim sudskim rješenjima obavljaju komercijelne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije.

Članak 4.Postupci za utvrđivanje visine zatezne kamate iz članka 1. ovoga Zakona koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ili su okončani a nisu obavljeni, okončat će se prema odredbama ovoga Zakona i kamatnoj stopi od 12% godišnje.

Članak 5.Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiHSlavko Matić, v.r.


Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlameneta Federacije BiHMuhamed Ibrahimović, v.r.Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com