Page 1 of 1

Zakon o rjesavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja

Posted: Sat Oct 31, 2015 10:21 am
by pravnik
Zakon o rjesavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja ("Slu┼żbeni list Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije", br. 43/1982, 72/1982)