Page 1 of 1

Zakon o reviziji privatizacije drzavnog kapitala u privrednim društvima i bankama

Posted: Sun Dec 13, 2015 6:19 pm
by pravnik
Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama (Službene novine Federacije BiH», broj 55/12 od 27.6.2012.)