Page 1 of 1

Zakon o oduzimanju nezakonito stecene imovine krivicnim djelom Federacije BiH

Posted: Thu Sep 24, 2015 4:38 pm
by pravnik
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 71/14 od 03.09.2014.g.)