Page 1 of 1

Zakon o mikrokreditnim organizacijama FBiH

Posted: Tue Jan 05, 2016 6:30 pm
by pravnik
Zakon o mikrokreditnim organizacijama FBiH ((“Službene novine Federcije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00- visoki predstavnik (45/00 - potvrda Parlament), 58/02 - visoki predstavnik, 13/03 - visoki predstavnik, (19/03- potvrda Parlament), 47/06 - visoki predstavnik, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12)