Page 1 of 1

Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH

Posted: Fri Oct 16, 2015 2:48 pm
by pravnik
Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst sadrži tekst Zakona o izvršnom postupku („Službene novine FBiH“, broj 32/03), koji je stupio na snagu 16.9.2003. g. i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku („Službene novine FBiH“, broj 33/06).