Page 1 of 1

Vrste odluka u krivičnom postupku

Posted: Sat Sep 19, 2015 12:10 pm
by pravnik
VRSTE ODLUKA U KRIVIČNOM POSTUPKU

U krivičnom postupku odluke se donose u obliku presude, rješenja i naredbe.
Presudu donosi samo sud, a rješenje i naredbu donose i drugi organi koji učestvuju u krivičnom postupku.

https://www.advokat.attorney/