Page 1 of 1

Status civilne zrtve rata

Posted: Wed Nov 27, 2019 7:56 am
by pravnik
STATUS CIVILNE ŽRTVE RATA
Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata

član 2 stav 1 tačka 1)

Status civilne žrtve rata, između ostalog, ima i lice koje je pretrpilo znatno oštećenje organizma od najmanje 60% ili poginulo, umrlo ili nestalo usljed zlostavljanja, silovanja ili lišavanja slobode.

"U skladu sa svojom ustavnom nadležnošću, Republika Srpska je oblast zaštite civilnih žrtava rata koje obuhvataju i žrtve torture, uredila Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010 - prečišćen tekst).

Ovim zakonom je djelimično uređeno pitanje žrtava torture, jer se, između ostalih, civilnom žrtvom rata smatra i lice kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% zlostavljanjem, silovanjem, odnosno lišavanjem slobode (zatvor, koncentracioni logor, internacija, prinudni rad) kao i lice koje je pod navedenim okolnostima poginulo, umrlo ili nestalo."


(Mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, br. 16-03/1-20-76/15 od 1.12.2015. godine)