Page 1 of 1

Ne stajanje na znak stop

Posted: Tue May 21, 2019 9:09 pm
by omerbih
Poštovani,

Imam slijedeću situaciju: policajac pravi "sačekušu" i iskače iza grma i zaustavlja, ja ne stanem, on napise prekršajni nalog 100 KM kazna, jedan bod i mjesec zabrane. Platim odmah kaznu.
Nakon 20-tak dana saznam da za navedeni prekršaj nije predviđena zabrana, te tačke uopšte nema koja je navedena na nalogu.
Pošaljem upit FMUP-u i dobijem odgovor da nije predviđena zabrana.
Napišem zahtjev PS koja je izdala prekršajni nalog (Pravnoj službi) da se očituju po tom prekršajnom nalogu. Dobijem isti odgovor, jednostavno prepisali prekršajni nalog.
Da li su ovdje povrijeđena moja prava? Ako jesu kome mogu da se žalim?

U prilogu je odgovor koji sam dobio.

Unaprijed hvala na pomoći.

Re: Ne stajanje na znak stop

Posted: Tue May 21, 2019 10:40 pm
by Pravda
omerbih wrote: Tue May 21, 2019 9:09 pm Nakon 20-tak dana saznam da za navedeni prekršaj nije predviđena zabrana, te tačke uopšte nema koja je navedena na nalogu.
Pošaljem upit FMUP-u i dobijem odgovor da nije predviđena zabrana.
prema odredbama čl. 235 st. 2 u vezi prekršaja iz čl. 152 st. 1 ZOOBS-a, zaštitna mjera zabrane upravljanja nije obavezujuća ali se može izreći.
Plaćanje prekršajnog naloga ima učinak prihvatanja odgovornosti, glede čega se isti više ne može pobijati nikakvim pravnim lijekovima, što eksplicitno proizilazi iz odredaba čl. 57 Zakona o prekršajima FBiH.