Page 1 of 1

Utvrdivanje poslovne sposobnosti maloljetniku

Posted: Wed Sep 16, 2015 8:23 am
by pravnik
UTVRĐIVANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKU

Vanparnični sud je nadležan da donosi rješenje kojim utvrđuje da je maloljetnik od 16 godina koji je postao roditelj stekao poslovnu sposobnost.