Page 1 of 1

Upit-postupanje suda

Posted: Thu Mar 15, 2018 6:25 am
by laik.Sa
Pozz..molim stav...Sud je u parnicnom predmetu dao rok 8 dana (na izjesnjenje tuziocu)
On je iznio stav ali sa proteklim rokom ( duze od 8 dana).
Da li ovaj dopis se moze pobijati-kasnjenje rokova suda.
kako postupati.
lp