Page 1 of 1

Unutarnje ustrojstvo Delegacije EU u BiH

Posted: Sun Jul 31, 2016 4:29 pm
by pravnik
Unutarnje ustrojstvo Delegacije EU u BiH

Delegacija Europske unije i Ured specijalnog predstavnika Europske unije (EUSR) upošljavaju 154 uposlenika, od čega 43 strana i 111 državljana BiH. Pored kabineta ambasadora, tu su i sljedeće organizacione jedinice: Politički odjel, Pravna služba, Odjel za vladavinu prava, Odjel za komunikacije, Odjel operacija, Odjel za ugovore, finansije i reviziju te administrativni uredi Delegacije Europske unije i EUSR-a.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark
šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini

Renzo Daviddi
zamjenik šefa Delegacije EU u BiH

Mihaela Osorio
v.d. šef Političkog odjela (EUSR)

Jan Šnaidauf
šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja (Delegacija EU u BiH)

Branka Bajić
šefica Pravne službe (EUSR u BiH)

Melvin Asin
šef Kooperacija (Delegacija EU u BiH)

Chloe Berger
šefica Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave (Delegacija EU u BiH)

Martin Schieder
šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu (Delegacija EU u BiH)

Massimo Mina
šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju (Delegacija EU u BiH)

Jamila Milović-Halilović
v.d. šef Odjela za komunikacije i glasnogovornik Delegacije Europske unije i EUSR-a

Dimitrios Kalogeras
šef Odjela za finansije, ugovore i reviziju (Delegacija EU u BiH)

Jean-Francois Loubere
zamjenik šefa Odjela za finansije, ugovore i reviziju (Delegacija EU u BiH)

Richard Wood
šef Odjela za vladavinu prava (EUSR u BiH)

Mikko Vayrynen
šef Regionalnog ureda u Banjoj Luci

Robert Stockdale
šef Odjela za finansije i administraciju EUSR-a

Ute Bolduan
šefica Odjela za administraciju (Delegacija EU u BiH)

http://epravo.ba